Meet the Primates

 In Memory of Tang

In Memory of Tang

 In Memory of Hope

In Memory of Hope

 Webster

Webster

 Chi Chi

Chi Chi

  Dobby

Dobby

 Koan

Koan

 Keko

Keko

 Spanky

Spanky

 Mickey

Mickey

 Kitaro

Kitaro

 Rocco

Rocco

 Kanji

Kanji

 Monkeyboy

Monkeyboy

 Stitches

Stitches